Info

“Imaginations” (1997) voor orgel is een hommage aan de organist-componist Cor Kee (1900-1997), gerelateerd aan diens “Phases” (1968) en “Reeksveranderingen I” (1966).

“Imaginations” (1997) for organ  is a homage to the organist-composer Cor Kee (1900-1997), related to his “Phases” (1968) and “Reeksveranderingen I (1966).

“De Profundis” (2008) voor vrouwenkoor en orgel. 

“De Profundis” (2008) for female choir and organ.

“Violin Movement” (1977/2007) voor viool solo.

“Violin Movement” (1977/2007) for violin solo.

“Canticum novum” (1977-2000) solocantate voor sopraan en orgel.

“Canticum novum” (1977-2000) solo cantata for soprano and organ.

“Magdalenamis” (1992)
Nederlands ordinarium voor unisonokoor, samenzang en orgel. (Ed. Annie Bank nr. 11.900.047)
In opdracht van de Ned. St. Gregoriusvereniging.

“Magdalenamis” (1992)
Dutch RC mass for unison choir, congregation and organ. (Ed. Annie Bank nr. 11.900.047)
Commissioned by the Ned. St. Gregoriusvereniging.

“Adventslied” (2008) voor unisonokoor, samenzang en orgel. (tekst: Sytze de Vries)

“Adventslied” (2008) unison choir, congregation and organ. (text: Sytze de Vries)